Fastighet
E-post:  eller direkt här

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 

Internet & TV

Ownit AB
Tel. 08-525 07 300  
Mån-Fre 08.00-20.00
Lör-Sön 10.00-19.00

E-post:  (svar inom 24 timmar)Insekter/skadedjur

Anticimex Tel. 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring